Inženýrská geodézie:

 • zaměření polohopisu a výškopisu
 • budování bodových polí
 • prostorové vytyčení
 • podrobné vytyčení
 • zaměření průběhu podzemních inženýrských sítí
 • zpracování dokumentace skutečného provedení liniových i prostorových staveb

Mapování a další podklady:

 • polohopis, výškopis daného území
 • účelové mapy

Podklady pro projektanty:

 • digitální zpracování požadového území
 • zaměřování inženýrských sítí
 • práce s katastrální mapou

Ceník

Pro cenovou nabídku nás kontaktujte. Geodetické práce vyhotovuje za příznivé ceny a hledáme optimální řešení. Vždy je možné individuální stanovení ceny na základě požadavků klienta.

Jsme plátci DPH.